Biorezonans

Zasada Działania

W terapii rezonansowej wykorzystuje się przejęty z medycyny chińskiej system meridianów i punktów akupunkturowych. Meridiany nie są jednostką morfologiczną, należny je rozumieć jako sprawność tkanki. Są to swego rodzaju „drogi”. Według medycyny chińskiej w meridianach stale przepływa chi, określana przez Europejczyków jako energia. Bardziej adekwatnym terminem byłaby tu „pulsacja kwantów” (nie ciągle przenoszenie energii w postaci fotonów). Ponieważ owe chi oscyluje, jest wiec drganiem i jako takie przenosi informacje. Owe strumienie kwantów w meridianach tworzą system zamknięty. Gdy powstaje blokada w meridianie, wywołana np. stanem zapalnym lub blizną, kwanty nie mogą dalej przepływać, co więcej, kierunek przepływu zmienia się! Prowadzi to do powstania błędnego układu biegunowego. Molekuły tworzą określone struktury klastrowe, gdy oddziaływając na nie odpowiednie częstotliwości (wówczas zapamiętują one informacje). Aby ponownie usunąć owe informacje, należny najpierw te klastry przerwać, co można uzyskać metoda BRT.

Położenie molekuł względem siebie nie jest statyczne, lecz np. w stanach zapalnych organizmu płynne, co wpływa na zmianę wypromieniowywanej częstotliwości Na skutek zagęszczania się energii i jej rozpadu dochodzi do ciągłego wypromieniowywania fotonów przez tworzące się cząstki, co wpływa na drgania wewnątrz atomowego systemu, a także do interakcji miedzy sąsiadującymi atomami względnie molekułami i ich rożnymi ładunkami Ponieważ atomy czy molekuły są dipolami (działają jak anteny), dochodzi do wypromieniowania drgań elektromagnetycznych. Owe drgania są specyficzne dla każdego atomu czy molekuły i podlegają swoim własnym prawom. Fale elektromagnetyczne emitują także białka, komórki i organy. Wszystko, co materialne posiada własny wzorzec częstotliwości Spektrum drgań ludzkiego organizmu obejmuje zakres od 1 Hz do ponad 1018 Hz.

Częstotliwość równocześnie oznacza zawsze informacje. Do przenoszenia informacji dochodzi dzięki drganiom solitonów, które powstają na skutek interakcji fononów, wyswobodzonych przy zetknięciu się elektronów z fotonami. Drgania te maja ogromne znaczenie dla procesów życiowych Transportują one energie w długich łańcuchach protein, wywołanych przez reakcje chemiczne, z jednego końca do drugiego, poruszając się w zakresie częstotliwości naddźwiękowych Drganiami solitonów są na przykład impulsy nerwowe a także przepływ energii w meridianach.

Termin terapia rezonansowa (BRT) został stworzony w 1987 na określenie „terapii drganiami własnymi organizmu pacjenta”. Jej twórca jest niemiecki lekarz dr Franz Mirell, który po raz pierwszy przedstawił możliwości jej zastosowania w 1977. Pierwszy aparat rezonansowy został skonstruowany przez inż Ras che, zięcia dra Mirella, i nazwany MORA. W niemieckim Institut fr Regulatywne Medina (Regulamin, dawniej: Bergmann Institut) opracowano sterowane komputerowo urządzenie do diagnostyki i terapii rezonansowej pod nazwa BICOM (nazwa powstała od terminu „Bi-Communication”). Przedstawicielem firmy Regulamin i wyłącznym dystrybutorem aparatów BICOM wraz z oprzyrządowaniem w Polsce jest od 1993 firma BIOMED-MONADITH z siedziba w Poznaniu. W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (radiosygnały), które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne), zakłócające, wywołane np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami, szkodami jatrogennymi. Siłę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Spektrum tych drgań rozciąga się od ekstremalnie długich po bardzo krótkie fale. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod (efekt antenowy) i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego. Terapeuta dysponuje różnorodnymi wielowarstwowymi elektrodami BICOM: ręcznymi i stopowymi stosowanymi do terapii podstawowej, elektrodami miękkimi, guzikowymi, spiralnymi, żebrowymi, punktowymi.

Pole magnetyczne elektrod jest niezwykle małe i służy jedynie przekazywaniu informacji. Drgania te są przetwarzane dzięki nowoczesnej elektronice (aparat BICOM) w drgania terapeutyczne, przy czym nie są dodawane inne lub technicznie wytworzone częstotliwości Drgania terapeutyczne przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu pacjenta, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne) a dysharmoniczne ujemnie, a wiec inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne). Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w sąmym organizmie pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia BICOM zmieniony wzorzec drgań Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesąmi biologicznymi. Na skutek poprawy fizykalnego stanu energetycznego pacjenta dochodzi stopniowo do poprawy procesów biochemicznych – normalizacji i wyleczenia.

Terapia z zastosowaniem ferrorezonansu uzupełnia leczenie klasyczne, nie zaburza działania leków, oraz nie wpływa na ich wchłanianie Nie ma potrzeby przerywania czy rezygnowania z leczenia klasycznego (przy pomocy leków). Obydwie formy pomocy pacjentom wzajemnie się uzupełniają Na chwile obecna nie są znane szkodliwe skutki uboczne terapii rezonansowej Nie jest emitowane żadne promieniowanie ani dodawany prąd elektryczny.

Umów się na wizytę

ul. Legionowa 9/1 lok 154
(rzemieslnik Panorama)
15-281 Białystok

T: 85 679 24 57
K: 48 517 409 460
E: medivital@tlen.pl

pon-piąt: 9:00 – 17:00
sob: do uzgodnienia

Prosimy o wcześniejsze ustalanie wizyty