Medivital
ul. Legionowa 9/1 lok 154
(rzemieslnik Panorama)
15-281 Białystok

Test na wirusy

Znaczenie wirusów dla człowieka ma przede wszystkim charakter negatywny, gdyż w większości przypadkach są one czynnikiem chorobotwórczym, wywołującym choroby człowieka, roślin i zwierząt. Dlatego wiele wysiłków człowieka skierowanych jest na zwalczanie tych chorób lub zapobieganie im. Również negatywne dla człowieka w wielu przypadkach jest działanie bakteriofagów atakujących bakterie przynoszące pożytek gospodarce ludzkiej. Odczuwa się to w niektórych działach przemysłu spożywczego i fermentacyjnego, które produkcję swą opierają na działalności bakterii. Metodą biorezonansu możemy wykryć daną bakterię jak i zastosować odpowiednie terapie pozwalające odzyskać utracone dobre samopoczucie i pozbyć się niechcianych bakterii z organizmu

1. Coxsackie
2. Cytomegalovirus/CMV
3. Epstein-Barr Virus/EBV
4. Hepatitis A/ HAV
5. Hepatitis B /HBV
6. Hepatitis C /HSV
7. Herpes Simlex Type 1/HSVhHSV
8. Herpes Simplex Type 2/HS

9. Herpes Zoster

10. Human Immunodeficiency Virus/ HIV

11. Influenza

12. Measlea Virus

13. Mumps Virus

14. Papilloma Human Virus/ HPV

15. Polio Virus

16. Respiratory Syncytial Virus/ RSV

17. Rubella Virus/ German Measles Virus

18. Smallpox Virus

19. Varicella Zoster

20. Yellow Fever Virus

21. Parvovorus

22. Adenovirus

23. Astrovirus

24. Avian Influenza Virus/H5N1

25. Borna Virus

26. Cororonavirus

27. Dengue Fever

28. Ebola Virus

29. Echovirus

30. Enterovirus

31. GB Virus C/GBV-C

32. Hepatitis D

33. Hepatitis E

34. Human T-Lymphotropic Virus Type 1/HTLV-1

35. Japanese Encephalitis Virus

36. Norovirus/ Norwalk Virus

37. Parainfluenza Virus 1

38. Parainfluenza Virus 2

39. Parainfluenza Virus 3

40. Parainfluenza Virus 4

41. Rhinovirus

42. Rotavirus

43. Severe  Acute  Respiratory  Syndrom Virus/ SARS

44. Swine Flu Virus/ H1N1 Virus

45. West Nile Virus

46.  Bk Virus

47.  California Encephalitis Virus

48.  Colorado Tick Fever Virus/ CTFV

49.  Cowpox

50.  Eastern Equine Encephalitis Virus/EEE

51.  Everglades Virus

52.  Hantavirus

53.  Human Foamy Virus

54.  Human Herpes Virus 6

55.  Human Herpes Virus 8/HHV-8

56.  La Crosse Virus

57.  Lassa Virus/ Lassa Fever Virus

58.  Lymphocytic Choriomeningitis Virus/ LCMV

59.  Murray Valley Encephalitis Virus

60.  Puumala Virus

61.  Rift Valley Fever Virus

62.  Ross River Virus

63.  Simian Virus 40

64.  Sindbis Virus

65.  Tick-Borne Encephalitis Virus

66.  Chikungunya Virus

67.  Herpes Virus 7

68.  Parvovirus B19

69.  Zika Virus